Петък, 27 Януари 2023

Ревизия

1. Сънуваш ли ревизия, значи осъзнаваш пропуските и грешките си добре или знаеш какво е причинило проблемите ти, но отхвърляш да ги отстраниш или поправиш, което може да ти донесе загуби.