Четвъртък, 8 Декември 2022

Равнец

1. Сънуваш ли равнец, ще се избавиш от болест или срам.