Събота, 3 Декември 2022

Равин

1. Сънуваш ли равин, очаква те успех в работата.

2. Ако не си евреин, а се сънуваш като равин, ще бъде оклеветен и низвергнат.