Петък, 12 Юли 2024

Работилница, работник, работодател

1. Сънуваш ли, че си в работилница, очаква те материален и емоционален подем.

2. Сънуваш ли, че си работник, ще си удовлетворен от работата си, ще имаш печалби.

3. Сънуваш ли, че друг е работник, ще преуспееш чрез добри приятели.

4. Сънуваш ли, че си работодател, ще се гордееш.

5. Сънуваш ли, че друг е работодател, може да смениш работата си.