Събота, 3 Декември 2022

Работно място

1. Ако сте на работното си място, ще имате доста ангажименти, но ще получите похвали и пари.