Петък, 21 Юни 2024

Работно място

1. Ако сте на работното си място, ще имате доста ангажименти, но ще получите похвали и пари.