Четвъртък, 8 Декември 2022

Радиация

1. Сънуваш ли радиация, трябва да избягваш рискове и опасности поне няколко месеца напред.