Петък, 27 Януари 2023

Ребус

1. Решаваш ли в съня си ребус, значи няма да си сигурен в любовта.