Неделя, 29 Януари 2023

Рапсодия

1. Слушаш ли рапсодия насън, ще станеш изповедник или слушател на дълги излияния и признания.