Неделя, 29 Януари 2023

Ранг

1. Общуваш ли насън с по-висши от тебе по ранг, ще си поставяш непостижими цели.

2. По-нископоставени ли са, ще се задоволяваш с посредствени успехи.