Неделя, 29 Януари 2023

Рамене

1. Раменете, които виждате в съня си, са символ на мощ и закрила.

2. Когато виждате собствените си рамене - здрави и могъщи, ще проявите неподозирана сила и умение при справяне с неприятни ситуации.

3. Сънувате ли чужди рамене, ще имате нужда от чужда помощ или ще се подчините на волята на по-властен от вас човек.

4. Хилавите и изкривени рамене насън са знак за немощ и безсилие.