Петък, 27 Януари 2023

Рало

1. Видиш ли в съня си рало, очаква те усилна работа и тежък труд.

2. Сънуваш ли счупено или кално рало, ще се разболееш.

3. Ореш ли с рало, в дома ти ще царят изобилие и плодородие.

4. Сънуваш ли, че купуваш или правиш ново рало, очакват те много пари.