Събота, 13 Април 2024

Навигатор

1. Видиш ли насън, че някой е навигатор, значи ще имаш нужда от помощ и здрава подкрепа при решаване на някои проблеми в работата или семейството си.

2. Сънуваш ли, че ти си навигатор, значи губиш контрол над личния си живот.