Събота, 13 Април 2024

Надбягване

1. Залагаш ли в съня си на надбягвания, значи ти предстои изпитание и не бива да рискуваш постиженията си.

2. Участваш ли насън в надбягване, не си поставяй непостижими цели, обуздай амбициите си.

3. Наблюдаваш ли в съня си надбягване, напразно се притесняваш за бъдещето си.

4. .