Петък, 25 Юни 2021

Навън

1. Ако се видиш навън в съня си, значи ще преживееш вълнуващи неща.