Събота, 3 Декември 2022

Навън

1. Ако се видиш навън в съня си, значи ще преживееш вълнуващи неща.