Вторник, 26 Септември 2023

Нагревки

1. Правят ли ти насън нагревки, значи ще имаш протекции и височайше благоразположение, но трябва да си внимателен, тъй като нещата много бързо могат да се обърнат в твой ущърб.