Петък, 21 Юни 2024

Нагар

1. Опитваш ли се да остържеш или видиш в съня си нагар, значи не трябва да се оставяш да те замесят в непочтени сделки, защото това ще ти струва много сериозни проблеми, не трябва да се захващаш с нечий проблеми.