Събота, 2 Март 2024

Наркоза, наркотици, наркоман

1. Сънуваш ли, че си наркоман, значи имаш нужда от сериозно премисляне на ситуацията, в която се намираш.

2. Съня предупреждава за опасност при търговски и финансови сделки.

3. Гледаш ли в съня си наркомани, ще изживееш страх.

4. .