Петък, 27 Януари 2023

Нарязано месо

1. Сънуваш ли нарязано месо, ще се занимаваш с неприятни неща, ще си имаш работа с непочтени хора.