Петък, 21 Юни 2024

Нар

1. Береш ли, държиш, ядеш, видиш или купуваш нар в съня си, предстои ти да се освободиш от подозрение.