Събота, 13 Април 2024

Напускаш

1. Когато в съня си напускате работата си, това е знак, че не се чувствате удовлетворен от професията и постиженията.

2. Може да е знак, че не сте съвсем коректен към работодателя си.

3. Ако насън напуснете близките или семейството си, това може да е знак, че скоро на пътя ви ще се изправи изкушение.