Вторник, 26 Септември 2023

Напеви, напевен

1. Чуеш ли насън напевен глас, значи някой се опитва да те измами или да приспи вниманието ти, трябва да си нащрек.