Четвъртък, 8 Декември 2022

Чин

1. Понижат ли в съня ти някой в чин, значи няма нужда да бъдеш солидарен и мъжествен.

2. Повишават ли някой в съня ти, значи ти предстои да се измъчваш от това, че не си изпълнил амбициите си.

3. Повишат ли те в чин насън, значи ще ти завиждат и уважават.

4. Понижат ли те насън, значи ще неискрено ще ти съчустват.