Неделя, 3 Декември 2023

Част

1. Отделяш ли в съня си част от цяло, значи ти предстои да се отнесеш не честно към подчинените или децата си.

2. Сглобяваш ли нещо от отделни части, означава че инвестираш добре, трудът ти ще бъде възнаграден.