Петък, 21 Юни 2024

Часови, часовой (виж караул)

1. Сънуваш ли, че си часови, значи ще бъдеш горд от постиженията си.

2. Видиш ли в съня си часови или часовой, значи можеш да разчиташ на близките си, имаш добри приятели.