Вторник, 4 Октомври 2022

Чакам влак

1. Ако насън чакаш влак, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения.