Вторник, 22 Юни 2021

Чакам влак

1. Ако насън чакаш влак, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения.