Петък, 12 Юли 2024

Чай, чайник

1. Сънуваш ли, че приготвяш чай в съня си, значи ти предстои да полагаш грижи за щастието в семейството.

2. Видиш ли в съня си чай на печката, значи ти предстои увеличаване на материалните придобивки, а насипен чай в съня ти предсказва че имаш големи парични постъпления и харчове.

3. Сънуваш ли пълен чайник, значи предстоят хубави изненади.

4. Празен чайник в съня ти е знам за неразбирателство в семейството.

5. Пиеш ли чай в съня си, значи ще се представиш добре пред хората наоколо и ще те приемат.