Четвъртък, 29 Септември 2022

Чардак

1. Чардак (виж балкон, веранда).