Петък, 9 Декември 2022

Чимшир

1. Береш ли или видиш чимшир в съня си, значи ти предстои дълголетие и крепко здраве.