Петък, 9 Декември 2022

Четвъртък

1. Сънуваш ли четвъртък, значи ще имаш много възможности и шансове за напред, ще се представиш както подобава.