Петък, 9 Декември 2022

Четина

1. Пърлиш ли или видиш в съня си четина, значи ти предстои да пропилееш това, което си спестил или възможностите си.