Петък, 9 Декември 2022

Честолюбие, честолюбив

1. Сънуваш ли, че си честолюбив, значи ти предстои да засегнеш някой неоснователно.

2. Ако сънуваш, че някой е честолюбив, значи ще те унижи някой.