Петък, 9 Декември 2022

Честност

1. Сънуваш ли честност, значи ще се съмняваш в възможностите и лоялността на партньотите си.