Петък, 9 Декември 2022

Черта

1. Черта (виж линия или характер).