Неделя, 27 Ноември 2022

Черпене, черпиш

1. Черпиш ли блага или сведения в съня си от източник, означава че играеш опасна игра дори и най – малкото отклонение от правилата може да то донесе много щети.

2. Черпиш ли в съня си, значи че имането ти ще се увеличи.

3. Черпят ли те насън, значи ще имаш харчове, които не си предвиждал.