Петък, 9 Декември 2022

Черени очи

1. Ако ви се присънят черни очи, или сънувате, че ви наблюдават черни очи, това е предупреждение за предстоящо предателство от страна на приятел.