Петък, 9 Декември 2022

Черен дъжд

1. Ако сънувап черен дъжд, предсказва скръб, бедствие и загуба.