Събота, 13 Април 2024

Завет

1. Сунуваш ли, че стоиш на завет в съня си или търсиш място, където няма вятър, ще трябва да изчакаш да отминат проблемите на работното място и да търсиш по-сигурен помощник при започването на каквито и да е действия.