Петък, 21 Юни 2024

Забрава

1. Когато в съня си имате усещането, че сте забравен, това може да показва, че се чувствате неоценен и забравен от близките си.

2. Сънувате ли, че тънете в забрава, може да е показателно , че не сте уверен в способностите си и имате проблеми със самочувствието и себеуважението.