Събота, 13 Април 2024

Забиване, забиваш

1. Забиваш ли нещо в съня си, ще полагаш много усилия, за да постигнеш минимален успех.

2. Сънуваш ли, че друг забива нещо остро, очаква те схватка с конкурент.