Четвъртък, 2 Февруари 2023

Завет, завещание

1. Сънуваш ли, че правиш или оставяш родителски завет на децата си, очакват те неприятности.