Неделя, 3 Декември 2023

Хазяйка

1. Сънуваш ли, че си хазяйка на много собственост, ще имаш голям враг.

2. Видиш ли насън хазяйката си, предстоят ти сериозни финансови придобивки.

3. Ако ти си хазяйка в дома си, ще имаш радост.

4. Сънуваш ли, че си хазайка на къщата ти, значи ще имаш щастие в семейството.