Понеделник, 20 Септември 2021

Халтура

1. Халтура в съня е знак, че се самозалъгваш в сферата на идеите или емоциите си.