Неделя, 3 Декември 2023

Хамалин

1. Ако сънуваш, че си хамалин, с мъка ще изкарваш прехраната на семейството си.

2. Ако друг е хамалин, ще помогнеш на изпаднал в материално затруднение приятел.