Понеделник, 27 Септември 2021

Хабене, хабиш

1. Ако хабиш нещо насън, наяве ще получиш по-малко отколкото си очаквал.