Четвъртък, 2 Февруари 2023

Хабене, хабиш

1. Ако хабиш нещо насън, наяве ще получиш по-малко отколкото си очаквал.