Неделя, 27 Ноември 2022

Двойка

1. Видиш ли в съня си влюбена двойка, значи ти предстои да бъдеш посредник между любовници.

2. Сънуваш ли, че си един от влюбените в двойката, значи ти предстои да получиш обяснение в любов.