Четвъртък, 24 Юни 2021

Далекоглед

1. Далекоглед (виж бинокъл, телескоп).