Петък, 12 Юли 2024

Далак

1. Сънуваш ли болен далак, значи ти предстои да изгубиш приятел, който е много близък и обичан от теб.