Вторник, 22 Юни 2021

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.