Неделя, 3 Декември 2023

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.