Понеделник, 20 Септември 2021

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.