Петък, 21 Юни 2024

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.