Четвъртък, 18 Април 2024

Давам пари

1. Дават ли ти пари насън, значи ще претърпиш големи материални загуби наяве.

2. Ако даваш пари насън, наяве ще вземаш или ще ти платят стар дълг.