Неделя, 27 Ноември 2022

Двойка (виж изпит, оценка)

1. Сънуваш ли, че пишеш на някой двойка, значи ти предтсои да се притесняваш заради неоснователни притеснения и страхове.

2. Сънуваш ли, че получаваш двойка, значи ще бъдеш радостен за нещо без да имаш основание за това.